Kultur & sundhed    

JOBBOOSTER udvikler og driver innovative, beskæftigelsesrettede forløb, der altid ledes og koordineres i et tæt, tillidsfuldt samarbejde med offentlige myndigheder, den enkelte borger og private samarbejdspartnere. Kulturvitaminer og Sundjob er  forløb, som Trine Wiese fra Jobbooster har udviklet og ledet som underleverandør til Randers FC Jobakademi.

kammerorkesterjpg
Kulturvitaminer 2020
Via kulturoplevelser og fællesskab får ledige med mild depression, angst og/eller stress en bedre mental trivsel.  Samarbejdspartnerne bag projektet er Randers FC Jobakademi, Randers Jobcenter, Randers Sundhedscenter, Kultur & Fritid i Randers Kommune og ikke mindst en bred vifte af lokale kulturinstitutioner i Randers.  

Kulturvitaminer hjælper... Artikel i Randers Amtsavis. 
Kulturvitaminer genopstår i 2020... Omtalen på Randers Kommunes website. 

SundJob 2019 
Sundjob  var et udviklingsforløb for aktivitetsparate ledige  med store sundhedsudfordringer. Der var tale om et håndholdt forløb under Randers FC Jobakademi, hvor ledige i løbet af et år fik  større selvværd og blev sundere  via motion, fællesskab og mentorsamtaler.  Randers Jobcenter sad i styregruppen, og der blev arbejdet med BIP-progressionsværktøjer, det vil sige med  de faktorer,  der får udsatte ledige nærmere et job. 

Ja, gulerødder er sunde, men... Læsebrev om SundJob i Randers Amtsavis. 

Vidste du
At din rådgivers TRO på dine jobchancer er afgørende for, at du kommer i job.
At der er en MEGET stærk sammenhæng mellem job og antallet af søgte job.
At dine JOBCHANCER øges, hvis du:
-Er god til at SAMARBEJDE med andre.
-Har STØTTE fra familie og venner, når du har brug for HJÆLP.
-Har OVERSKUD i hverdagen til at fokusere på at få et arbejde/følge et aktiverings-eller uddannelsesforløb eller få et fleksjob.
-Alt i alt vurderer dit (fysiske og psykiske) HELBRED som GODT i forhold til at kunne varetage et arbejde.
-Har en tro på, at dine KOMPETENCER kan bruges på en arbejdsplads.
-Har tillid til, at du kan KLARE et arbejde.
-Har det ok med at KONTAKTE mennesker, du ikke kender.
-Har en idé om hvilket ARBEJDE,  du ønsker.
-Ved, hvad du skal gøre for at FORBEDRE dine jobmuligheder.
Kilde: Hvad øger den enkeltes sandsynlighed for at finde et job? Det har Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) under Væksthusets Forskningscenter kortlagt . Fokus er her rettet mod de ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet. Men BIP-faktorerne har også relevans for mindre sårbare ledige.