MOTIVATIONSBOOST
Via storytelling & livshistorielinjer 

Fra ledig  til job 
Modul 1: Afklaring af profil, værdier og præferencer via klassisk storytelling og livshistorielinje.
Modul 2: Hjælp til at skrive en inspirerende ansøgning og et præcist CV.
Modul 3: Træning af jobsamtalen.
Modul 5: Fokus på at versionere ansøgning og CV.
Modul 6: Træning af jobsamtale til konkret job.
Varighed: 6 moduler a 1,5 time.
Sted: Både fysiske møder   og/eller virtuel sparring via fx google meet.
Timepris: 897,- kr. eks. moms

Det kan storytelling gøre for dig 

  • Sætte præcise ord og billeder på din faglighed.
  • Sætte spot på dine præferencer.
  • Give dig klarhed over, hvornår du oplever, at der er overensstemmelse mellem dine værdier og dine jobopgaver.
  • Give dig nye ord og billeder på dit job-DNA.
  • Give dig kreativt og velbegavet indhold til dit CV.
  • Give dig modet til at stå ved og fortælle om, hvem du er.