En effektiv vej til job 

Outplacement er et rådgivningsforløb for dig, der er opsagt og gerne vil finde et nyt, godt job. Via stramt styrede øvelser og sparring får du sat ord og billeder på dine erfaringer, kunnen og værdier. Du får et skarpt blik på, hvad du kan byde ind med, hvad der er din optimale karrierevej   og hvilke jobs og brancher, der kan passe til netop dig. Du får skrevet en stærk ansøgning og CV, får guidning i at aktivere dit netværk og får trænet  jobsamtalen. IMG_3683jpg

Basisforløb
Modul 1
: Analyse og afklaring
Din profil, dine værdier og dine præferencer kortlægges.
Dette sker via klassiske spørgeteknikker og guidning i at arbejde med din livshistorielinje, der er et klassisk værktøj til personlig afklaring og troværdig profilering.
Du får desuden sparring i, hvordan og med hvilke midler du kan opnå ønskejobbet.

Modul 2: Den uimodståelige jobansøgning
Du får hjælp til at skrive en inspirerende ansøgning og et præcist CV.
Du får indsigt i konkrete virksomheders behov, og du får viden om, hvordan du på en og samme gang præsenterer dig selv og vækker interesse hos en potentielt kommende chef.
Der arbejdes desuden med at kortlægge dit netværk, og du får indspark til, hvordan du kan kontakte personer, der kan hjælpe dig i jobsøgningen.

Modul 3: Den vellykkede jobsamtale
Det er en diplomatisk linedans at gennemføre en god jobsamtale, og du trænes i den.
Du forberedes på, hvad du kan blive spurgt om ved en jobsamtale, og du får viden om, hvordan du kan påvirke en samtale i positiv retning via gode spørgsmål.
Du bliver herudover mere bevidst om, hvordan du på en og samme gang holder fast i dig selv – og imødekommer virksomhedens forventninger og behov.

Varighed: 3 moduler a 1,5 time.
Timepris: 897,- kr. eks. moms
Sted: Både fysiske møder og/eller virtuel sparring via Teams. 

Udvidet forløb

Modul 1 & 2: Analyse og afklaring
Din profil, dine værdier og dine præferencer kortlægges.
Dette sker via klassiske spørgeteknikker og guidning i at arbejde med din livshistorielinje, der er et klassisk værktøj til personlig afklaring og troværdig profilering.
Du får desuden sparring i, hvordan og med hvilke midler du kan opnå ønskejobbet.

Modul 2 & 3: Den uimodståelige ansøgning
Du får hjælp til at skrive en inspirerende ansøgning og et præcist CV.
Du får indsigt i konkrete virksomheders behov, og du får viden om, hvordan du på en og samme gang præsenterer dig selv og vækker interesse hos en potentielt kommende chef.
Der arbejdes desuden med at kortlægge dit netværk, og du får indspark til at kontakte relevante personer, der kan hjælpe dig i jobsøgningen.

 Modul 3 og 4: Den vellykkede jobsamtale
Det er en diplomatisk linedans at gennemføre en god jobsamtale, og du trænes i den.
Du forberedes på, hvad du kan blive spurgt om ved en jobsamtale, og du får viden om, hvordan du kan påvirke en samtale i en positiv retning via dine spørgsmål.
Du bliver herudover mere bevidst om, hvordan du på en og samme gang holder fast i dig selv – og imødekommer virksomhedens forventninger og behov.

Varighed: 6 moduler a 1,5 time.
Timepris: 897,- kr. eks. moms
Sted: Både fysiske møder og/eller virtuel sparring via Teams.

Alle priser er eks. moms


Wiese fif om jobsøgning 


Husk, at du ikke bliver ansat, bare fordi du gerne vil have et job. Du lander derimod et job, fordi du kan fortælle, hvad du kan, hvad du vil, og hvordan du skaber værdi for virksomheden eller organisationen.

I din jobansøgning, dit CV og ikke mindst i jobsamtalen, skal du evne at  vise, hvem du er, og hvad du byder ind med. Og der skal gerne være en lige linje mellem, hvad du fortæller på skrift, med dine ord og med dit kropssprog.
Er netop du, hvad virksomheden har brug for, er der alt andet lige en større chance for, at de vælger dig som medarbejder. Vælger de en anden, er det slet ikke sikkert, at de har valgt rigtigt. Og det er heller ikke sikkert, at lige det job var det bedste job for netop dig. Så er det på med vanten igen. Det betaler sig nemlig at knokle på. Jo flere stillinger du søger, jo større er chancen, alt andet lige, for, at du får et job.

Rag positivt op
Dit CV skal være en kortfattet, målrettet præsentation af dig selv. Det skal:

 • Være overskueligt og have en klar struktur.
 • Være tilpasset det konkrete job, du søger, så der er en sammenhæng mellem din profil og jobbet.
 • Være rettet mod det job, du søger. Dit CV skal dermed give et billede af, hvordan du vil være i jobbet - med din kunnen og socialt.
 • Være sandfærdigt og troværdigt.
 • Kortfattet, mundret og præcist
Husk 

Altid at opdatere dit CV , så det er up-to-date
At tilpasse dit CV hver gang, du søger et job - hvad er relevant for dette job i netop denne virksomhed. Hvordan kommunikeres deri virksomheden; gammeldags, fagnørdet eller moderne - søg at afspejle tonen.

Dobbelttjek for fejl - virksomhedens navn mm


Lidt om den gode ansøgning

Indledningen skal fange.  Sammen med overskriften er det den, der skal give arbejdsgiveren lyst til at læse mere.
Lad være med at bruge udtryk som ”holde mange bolde i luften”. Beskriv i stedet, hvordan virksomheden i stedet kommer til at opleve din fleksibilitet. Det vil hjælpe med til at gøre din ansøgning mere præcis i forhold til det specifikke job, lige som den også bliver mere personlig

 • Start altid forfra!
  Vis, at du er interesseret i jobbet ved at skrive en 100 pct. specifik ansøgning til netop dét job, og undgå at sende gamle ansøgninger af sted, hvor du kun har ændret få ord og beskrivelser. Arbejdsgivere smider lynhurtigt din ansøgning bagest, hvis de kan se, at du ikke har gjort dig umage

 • Brug tidligere erfaring(er)
  Med udgangspunkt i tidligere erfaring(er) kan du beskrive, hvordan du kan og vil løse de opgaver, der er beskrevet i jobopslaget. F.eks. ved at skrive noget i retning af ”Jeg kan med stor kompetence rådgive jeres kunder om haveoptimering, som jeg gjorde i 6 år hos …”