Genfind jobglæden

Har I behov for at blive husket på, hvad I brænder for i jeres job og liv,  er en intensiv motivationsworkshop en mulighed. Her arbejder I med spændende storytellingsøvelser, får bunker af inspiration og  kvalificeret sparring .  I får genopdaget arbejdsglæden og de personlige og faglige drivere. I får vredet jeres allerbedste historier ud af jer for evt. efterfølgende at få foræret en skarp værdibåren fortælling om jeres værdier og DNA.

Kloge ord om motivation

Der er utallige teorier om, hvad der får mennesker til at præstere og omvendt blokere for en positiv udvikling. En af dem, der har inspireret  Jobbooster, er teorien om selvdeterminering, der hævder:
-at mennesker gerne vil bestemme selv, det vil sige, at vi ikke ynder at blive styret eller kontrolleret udefra. Bliver vi det, daler vores motivation.
-at nøglen til succesfuld motivation handler om at anerkende modtagerens selvbestemmelse og kompetence.
-at mennesket har basale psykiske behov, på samme måde som vi har basale fysiske behov. At vi også har behov for at stå i relation til andre, så vi oplever at høre til.
-at når man lokker med en belønning eller truer med en konsekvens, risikerer man at knægte modtagerens oplevelse af selvbestemmelse og kompetence.
-at trusler, belønninger, krævende sprog og kritik skaber situationer, der får modtageren til at føle sig inkompetent og underlagt en andens vilje.

Læs mere her

Blomstrer du ,eller er du en skygge af dig selv?
Jobboosters motivationsworkshop har fokus på, at du og dine kolleger får gnisten tilbage i jobbet. Sammen og hver for sig finder I gode svar på
spørgsmål som:  
Hvordan er du glad og tilfreds i netop dit job og på din arbejdsplads?
Hvad er muligheder og faldgruber i dit arbejdsliv?
Hvordan er dine stjernestunder?
Hvornår har du mest lyst til at blive under dynen?
Hvornår og hvordan brænder du for dit fag uden at brænde ud?
Hvordan har du mulighed for at holde fast i din faglighed og i en høj kvalitet i opgaveløsningen?

deltid-fedt el farligtjpg