Sådan blomstrer dit iværksætterliv

Hvad kan hjælpe dig, hvis du ønsker et tilfredsstillende liv som iværksætter - med vind i håret, masser af glæde, god mening og noget at leve af?

1.       At du trives med en vis grad af usikkerhed og uforudsigelighed.

2.       At du har noget at sælge, som andre vil købe og er villig til at arbejde kreativt med at udvikle dit produkt, så det tilgodeser en kundes behov.

3.       At du har et klart defineret speciale, som du brander dig på, men at du også er åben overfor at tage opgaver på kanten af dit speciale = flere guldure på armen.

4.       At du accepterer en vis grad af ‘smør på brødet’-opgaver, og at du også i disse tilfælde lytter til kundernes behov og forstår at indrette dig efter disse.

5.       At du altid er dybt loyal overfor dine kunder, også de små.

6.       At du er flittig og opsøger opgaver, der giver dig personlig og faglig udvikling.

7.       At du nøje overvejer, hvornår du skal springe ud som selvstændig. Skal du først have et par år som lønmodtager, hvor du tilegner dig viden og kompetencer i samarbejde med mere erfarne kolleger?

8.       At du søger at digitalisere din forretning og fx satser på e-handel og salg via sociale medier fremfor salg via en fysisk butik - dette gør dig alt andet lige også mere uafhængig af tid og sted = tilfredsstillende for en frihedsjunkie.

9.       At du bruger din uafhængighed til videst muligt at vælge de arbejdsopgaver og den arbejdsrytme, der giver mening for netop dig. Jo, det er okay at tage en powernap midt på dagen, hvis du er til det. Og et NEJTAK til en opgave er altid en mulighed, når du arbejder for dig selv.

10. At du engang imellem giver dig selv ro fra salgsræset ved at indgå længerevarende kontrakter fremfor en masse små salgsaftaler. At du fx får lært dig selv kunsten at søge fondsstøtte til projekter.

11. At du har evnen til at motivere dig selv og lede dig selv. De fleste vil opleve dage i morgenkåbe med Netflix på skærmen, men er der for mange morgenkåbe-seancer, er det et problem. Er du faldet i netop den grøft, er det op på hesten igen.

12. At du evner at strukturere din tid, når det gælder arbejdsopgaver, deadlines og restitution, hvilket kan være en udfordring. Ganske svært kan det være at opnå et jævnt arbejdsflow.

13. At du har en grundlæggende tro på dig selv og en groundet psyke = kan undvære den daglige anerkendelse fra en chef eller faste kolleger.

14. At du har en familie og et bagland, der bakker dig op i din livsform.

15. At du husker at være en del af fællesskaber – gode erhvervsnetværk, private venskaber, familie.

16. At du opsøger og benytter dig af dygtige sparringspartnere.

17. At du benytter dig af de mange nye digitale støttefunktioner - regnskabsprogrammer som Dinero etc.

18. At du overvejer, hvordan du rent formelt organiserer dig – skal du have et iværksætterselskab, et klassisk anpartsselskab, en kooperativ virksomhed sammen med andre eller en personlig ejet virksomhed – læs mere om selskabskonstruktioner på www.virk.dk

19. At du sørger for at forsikre dig mod sygdom – og husker at indbetale til pensionen (lidt er bedre end ingenting).

20. At du stræber mod at have en økonomisk buffer på forretningskontoen - dette giver dig ro til at træffe kloge beslutninger.