Lykke er OGSÅ problemer

At skue ud over vandet, i solskin med en drink i hånden er da fantastisk. Men tænk hvis alle dine dage kun var fyldt med nydelse og lediggang?

Ville du uden krav, mål og længsler have et tilfredsstillende privatliv og jobliv? Ville du opleve reel glæde, hvis du tilbragte alle dine dage i solen med indadvendte blikke, yoga og solo-fitness?

Jeg og mange andre ville ikke. For mig er glæden - også jobglæden - koblet tæt sammen med begreber som MENING og AT GØRE EN FORSKEL.

Tænk fx at være i et team, der sammen løfter en vigtig sag. Tænk at få lov til at hjælpe mennesker, du holder af. Tænk at bidrage til at gøre vores verden til et bedre sted at være.

Som journalist har jeg ofte den fornøjelse at interviewe seje mennesker, der arbejder og regerer i krævende jobs. De elsker typisk deres jobs, og endda så meget, at de indimellem lige skal huskes på at passe på dem selv ... men de lever med saft og kraft, og heldigvis for det.

Her nedenfor er de første linjer i mit interview med en sej ledende sygeplejerske. Læs resten af historien fra side 24 og frem i ledermagasinet Forkant, der udgives af Dansk Sygeplejeråd.
Jeg spiser lige det sidste af min morgenmad,” siger Pia Stie-Svendsen, på engang munter og undskyldende, da interviewet går i gang: ”Jeg møder 7.15, har en masse konferencer om morgenen, og ofte må jeg tage morgenmaden i en småbidder.”
Klokken er nu 10.30, det sidste af yoghurten skylles hurtigt ned med en kop kaffe, og så er der plads og ro til at fortælle. Energisk, venlig og talende er oversygeplejersken ved den nye akutafdeling ved Aarhus Universitetshospital, som har indvilliget i at lade sig portrættere i nnærværende ledelsesmagasin via fortællingen om den ledelsesmæssige store opgave, det er og har været, at skabe Akutafdelingen i Skejby.
Flytningen har blandt meget andet betydet, at 3.000 medarbejdere har måttet vinke farvel til arbejdspladserne på de gamle Aarhus-hospitaler i Tage Hansens Gade og Nørrebrogade. Modtagelsen af akut syge patienter for en række af afdelingerne på Århus Universitetshospital modtages i dag i den nye Akutafdeling. De sidste afdelinger flyttes i løbet af september 2018 og marts 2019.
”Det særlige ved flytteprocessen har været, at det i sagens natur ikke er eller har været muligt blot at lukke ned for behandling af patienter undervejs,” fortæller Pia Stie-Svendsen, der sammen med ledende overlæge Ole Mølgaard deler ledelsen i Akutafdelingen, der samler akut syge patienter og specialister under samme tag med det formål at fremme patientsikkerheden, udvikling og synergi på tværs af fag og speciale.
”De to første år havde vi hverken patienter eller personale. Det var kanon svært, for man kunne ikke trække på medarbejdere nogle steder fra, da det ikke var et umiddelbart ønske fra andre specialer at afgive til Akutafdelingen. Når der afgives oplever vi det ofte som, at der tages noget fra de afgivende afdelinger.”