Hop ud i friheden - som lønmodtager

Nogle gange er din livssituation IKKE til at springe ud som selvstændig, og hvad gør du så, hvis du trives allerbedst med en stor grad af uafhængighed og selvbestemmelse i både privatlivet og arbejdslivet?
Her nedenfor er mine indspark til dig, der har det bedst med at have maksimal indflydelse på arbejdstid, arbejdsrytme og jobbets indhold.
  • At du finder en virksomhed og en chef, der giver dig indflydelse på din egen arbejdstid og arbejdsrytme.
  • At du eventuelt arbejder på deltid, så du også har plads til at nurse dine egne projekter, og at du på deltid undgår at løse opgaver, som om du er på fuld tid.
  • At du er flittig og søger udviklende opgaver.
  • At du er dig bevidst, at virksomheden aldrig ejer dig – med blot køber din arbejdskraft.
  • At du søger efter en arbejdsplads, hvor du ikke blot udfylder en skabelon, men hvor du har mulighed for at præge processer og produkter.
  • At du bestræber dig på at finde en arbejdsplads, hvor din faglighed kommer i spil og respekteres.
  • At du vælger en chef, der ikke har behov for at kontrollere dig i hoved og r… men udviser dig tillid.
  • At du proritere at nurse dine egne projekter i fritiden - alt fra frivilligt arbejde til kreative sysler.
  • At du har modet til at begå en vis grad af civil ulydighed, hvis skabeloner, skemaer og chefer tilsiger dig at gå i en retning, og din fornuft og faglighed fortæller dig at gå i en anden. Og det er absolut nemmest at være modig, hvis du har sat dig i en økonomisk situation, hvor du har noget at leve af, hvis du afskediges – en opsparing eller fx dagpengene. Nogle gange må man stå op for sine principper, også selv om det koster det faste job.

Deltid - fedt eller farligt
Vælger du et job på deltid, så skal du vide, at der kan være fordele, men også en pris at betale.

Du får alt andet lige mindre i løn og en lavere indbetaling til pension.

Undgå at have arbejdsopgaver, som om du er på fuld tid - blot til en lavere løn.

Du vil opleve et pres fra de fleste politikere og fagbevægelsen, der fortsat ikke fatter, at et godt liv kan være andet og mere end et lønmodtagerjob på fuld tid.

Har du selv valgt og presset på for en deltidsansættelse, vil din chef typisk se det som et signal om, at du fravælger en karriere, hvor du er ansat lige nu.

Er du leder, dur det ikke med deltid - også via din arbejdstid skal du vise medarbejderne, at netop jeres afdeling eller virksomhed er det vigtigste - også i dit jobliv.

Nogle gange vil du være så udkørt af dit deltidsjob, at dine andre projekter ikke får tilstrækkeligt med lys.

HUSK - under alle omstændigheder - med jævne mellemrum - at stille dig selv følgende spørgsmål:

Er det fortsat federe med et job på deltid?

Er der flere fordele ved at være på fuld tid?

Er det lige nu, at jeg har modet og overskuddet til  - fuldt og helt - at kaste mig over mit iværksætterprojekt?

Alle svar og valg er efter min mening fine - blot de sker ud fra en bevidsthed om, at livet det skal sgu leves!


Derfor vælger jeg et deltidsjob
Muligheden for at sige:”Jeg har brug for at gå tidligt i dag”. Det gælder også selv om jeg ikke længere har små skolebørn. Jeg bor en times transport fra min arbejdsplads, og hvis jeg ikke først skal komme hjem, når alle i familien er færdige med at spise, så betyder det noget, at jeg kan gå tidligere, og hvis der så er et arbejde, som skal afsluttes, kan jeg gå på computeren senere om aftenen. Bare det at vide, at jeg ikke er inde i en 8-16-boks hver dag betyder noget.”
Siger Tina Borgmann, 53 år, strategisk politisk medarbejder i Københavns Kommune. Hun har flekstid men skal stå til rådighed ved for eksempel møder. (Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø).

Derfor vælger jeg et job med fleksibel arbejdstid
Det bedste ved at have en fleksibel arbejdstid er, at jeg trives godt og er rigtig glad for mit arbejde, når jeg kan arbejde 32 timer i stedet for 37. Jeg blev først uddannet sygeplejerske, efter jeg blev 50 år – før det arbejdede jeg som musiker – og hvis jeg havde været i et system, hvor man skulle arbejde 37 timer om ugen, ville jeg ikke have trivedes så godt, Så ville jeg have været i trædemøllen hele tiden og ikke have kunnet restituere.”
Siger Bo Sand, 66 år, arbejder som udekørende hjemmesygeplejerske i Københavns Kommune, hvor hans dagvagt fastlægges for otte uger ad gangen. (Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø).