Inklusion 

Jobbooster koordinerer og udvikler beskæftigelsesrettede og specialpædagogiske udviklingsforløb for sårbare grupper. Dette sker altid i et tæt, tillidsfuldt samarbejde med offentlige myndigheder, den enkelte borger og private samarbejdspartnere.

Musik der styrker og forløser

Musikvitaminer er et eksempel på et nyt udviklingsforløb for ledige mellem 16 og 26 år med diagnoser indenfor autismespektret, der skaber grobund for personlig, social og kognitiv udvikling via musikundervisning  og specialpædagogiske virkemidler.  
Der er en fast socialpædagogisk tovholder i forløbet, der foregår på lokale musikskoler. Dermed bliver den unge stille og roligt vænnet til at fungere i sammenhænge udenfor en mere lukket socialpædagogisk kontekst . Den unge får selvtillid ved at øve sin musiske kunnen og forberede sig på de sociale og kognitive krav i en arbejdsmæssig tilknytning. 
Forløbet varer 12 uger med to ugentlige mødegange a hver 2 timer, hvor den unge modtager undervisning i musik kombineret med specialpædagogisk vejledning. Der er tale om forløb med grupper a maks. tre deltagere.

 Mål

Det fælles mål med forløbet Musikvitaminer er:

·       At fremme basale sociale kompetencer

·       At fremme forståelsen for både verbal og nonverbal kommunikation

·       At fremme evnen til stabilitet, fokusering og vedholdenhed

·       At inkluderer borgeren i fritidstilbud for herigennem at øge selvtillid og fremme en arbejdsmarkedsparathed

Målgruppe og visitering
Ledige mellem 16 og 26 år med diagnoser indenfor autismespektret. Borgerens sagsbehandler visiterer til forløbet. 

Drift
Den specialpædagogiske tovholder er denne erfarne musiker, mentor og specialpædagog Esben Bach. Rådgivningsvirksomheden Jobbooster er ansvarlig for forløbets kvalitet og koordinering. Dette sker i et tillidsfuldt samarbejde med jobcenter og musikskole.

Rapportering
D
er vil være en afsluttende rapportering til borgerens sagsbehandler via en logbog med status på følgende tre elementer: Fremmøde, progression, uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed.

Forløbets opbygning
I 2020 er der programsat 1 forløb a 12 uger, hvor mødetiden som udgangspunkt er 2 timer hver tirsdag og 2 timer hver torsdag (fast mødetid fra kl. 13-15).

Metoder
Projektets indsats er musikundervisning af høj kvalitet, der er inspireret af kendte metoder inden for musikterapi suppleret med anerkendende specialpædagogiske indsatser målrettet unge med autisme spektrum forstyrrelser.
Undervisningen foregår i en normalsfære, hvor den unge stille og roligt vænnes til et miljø med normer og adfærd, der findes udenfor en lukket socialpædagogisk praksis. Sigtet er, at den unge dermed  vil opnå øvelse i at at fungere i en beskæftigelsessammenhæng.